Nieuw - nieuwsOnze kerkKerkdienstenKerkenraadCommissiesJeugdActiviteitenFoto's
Gereformeerde Kerk Woerdense Verlaat
Contact
Weekbrief
Rondom de Kerk
Agenda
Liturgische kleden
Onze kerk

Welkom

Welkom bij de Gereformeerde Kerk te Woerdense Verlaat!

Woerdense Verlaat is een dorpje op de grens van Zuid-Holland en Utrecht, vlakbij de Nieuwkoopse Plassen. In het midden van het dorp staat de Gereformeerde Kerk. Deze gemeente van Jezus Christus bestaat om God te eren, om elkaar te dienen en de mensen van het dorp en de omgeving te vertellen van het goede nieuws over Jezus Christus.

 

Iets over het ontstaan van onze kerk

De Gereformeerde kerk te Noorden is ontstaan in 1890, toen een deel van de leden van de Hervormde Gemeente te Noorden zich afsplitste uit zorg voor het kerkelijk leven. Dit viel samen met een landelijke beweging die bekend is onder de naam “Doleantie” (Dr. Abraham Kuyper speelde een belangrijke rol hierbij). In later jaren, toen zowel de meeste kerkleden als het kerkgebouw in Woerdense Verlaat er waren, is de naam veranderd in Gereformeerde kerk te Woerdense Verlaat.

 

Het huidige kerkgebouw is het derde van onze gemeente en staat er sinds 1964. Nog steeds wonen de meeste leden in Woerdense Verlaat, maar ook komen zij uit de omliggende plaatsen.

 

In mei 1998 is besloten het bijgebouw uit te breiden. We kunnen nu over drie zaaltjes beschikken, waarvan er twee door een schuifwand met elkaar verbonden zijn.

De naam van het bijgebouw is “De Schutse”.

Hier vinden de crêche, kindernevendienst, vergaderingen, koffie drinken na de dienst en andere activiteiten plaats.

 
Viering Heilig Avondmaal

In onze kerk wordt 5 x per jaar het Heilig Avondmaal gevierd, waarvan één keer in de week voor Pasen, afwisselend op Witte Donderdag en Goede Vrijdag. In de avondmaalsdiensten staat de gedekte tafel opgesteld voor in de kerk en alle belijdende leden worden uitgenodigd aan de maaltijd deel te nemen. De wijn wordt uitgereikt in kleine plastic bekertjes.

Er is op deze zondagen zowel ’s morgens als ’s avonds gelegenheid aan het Heilig Avondmaal deel te nemen. De data worden door de Kerkenraad bekend gemaakt.

 

Doop

Wij kennen geen vaste doopzondagen. Wanneer ouders hun kind willen laten dopen kunnen ze contact opnemen met de predikant, Ds. R. Mager. In overleg wordt dan een datum afgesproken. Voorafgaand aan de doopdienst vindt er altijd een gesprek plaats met de doopouders over de betekenis van de doop en de belofte die hierbij gedaan wordt om de kinderen christelijk op te voeden.

 

Verzoeklied

Vlak voor aanvang van de dienst zingen wij een verzoeklied. Elk gemeentelid kan een lied opgeven uit het Liedboek of Op toonhoogte. Opgave van de liederen - het liefst schriftelijk - bij Perry Boer, Nachtegaalspad 4, 3651 LM Woerdense Verlaat of via de mail: elpebo(a)versatel.nl.

 

Classis

Wij maken deel uit van de Classis Alphen aan den Rijn en zijn sinds de eenwording lid van de Protestantse Kerk Nederland (PKN).


Nieuw - nieuws|Onze kerk|Kerkdiensten|Kerkenraad|Commissies|Jeugd|Activiteiten|Foto's